WOONZORGCENTRUM

Het woonzorgcentrum biedt de bewoners een aangepaste woonst, professionele zorg en activiteiten op maat aan. Dit gebeurt in een herkenbare, mooie, veilige en huiselijke omgeving.

De kamers zijn verdeeld over verschillende afdelingen:


Elke kamer beschikt over:


De kamers kunnen bijkomend ingericht worden met enkele persoonlijke zaken van de bewoners.
Op iedere afdeling is er een aangepaste badgelegenheid voorzien
De maaltijden worden samen met de andere bewoners in de woonkamer genomen.
De bewoners kunnen ook altijd terecht in de gemeenschappelijke ruimten. Op het domein is er een 25 ha groot park met vijver en brede wandelpaden.

Een professioneel team verzekert de permanente verzorging en begeleiding in nauwe samenwerking met de huisarts. Ook als men ziek wordt of meer zorgen behoeft, kan men bij ons blijven.
Het multidisciplinair team staat ook klaar voor palliatieve begeleiding.

Via een gevarieerd animatieprogramma proberen wij bij te dragen tot een zinvolle dagbesteding.

Alle groepsactiviteiten zijn gericht op zowel actieve als passieve deelname. Uiteraard staat het animatieteam ook klaar om individuele interesses van de bewoner te helpen ontplooien. In onze cafetaria kan men in de namiddag een drankje nuttigen.

Het woon- en zorgcentrum beschikt over een volledig ingericht kapsalon, waar u mits betaling kan genieten van een haarverzorging door een ervaren kapster. Indien nodig wordt u behandeld door één van onze kinesisten.

De dagprijs bedraagt € 66,02 voor een éénpersoonskamer.

KORTVERBLIJF

Het centrum voor kortverblijf voorziet tijdelijke opvang en verzorging voor ouderen van wie de thuisverzorger tijdelijk de zorg niet meer op zich kan nemen, omwille van ziekte, ongeval, behoefte aan rust of vakantie.
Heeft u als oudere nood aan een revalidatie na een ziekenhuisopname of na een val thuis, dan kan kortverblijf eveneens aangewezen zijn.

Kortverblijf houdt in dat de oudere voor een korte periode opgenomen wordt. Het kortverblijf varieert van drie dagen tot maximaal zestig dagen na elkaar, en negentig dagen in één jaar.

Het woon- en zorgcentrum beschikt in het centrum voor kortverblijf over 9 éénpersoonskamers.

De oudere verblijft in goede handen en geniet van een volwaardige plaats in het woonzorgcentrum.
De oudere wordt opgenomen in de groep en kan vrijblijvend deelnemen aan de dagelijkse animatieactiviteiten, die gericht zijn op zowel actieve als passieve deelname

De dagprijs bedraagt € 66,64.

DAGVERZORGING

Het centrum voor dagverzorging Emaus heeft een thuiszorgondersteunende functie. Via opvang in het dagverzorgingscentrum worden familie en andere mantelzorgers ontlast. Men krijgt ademruimte en de zorg voor de bejaarde thuis kan langer volgehouden worden. De oudere kan kiezen om één of meerdere dagen in de week een bezoek te brengen aan het dagverzorgingscentrum om aan allerhande leuke activiteiten en uitstappen die georganiseerd worden deel te nemen.
Op deze manier kan een opname in een woonzorgcentrum uitgesteld worden.
Naast opvang zijn er binnen het dagverzorgingscentrum ook verschillende vormen van verzorging mogelijk.
De medewerkers nemen regelmatig contact met de familie, de mantelzorgers, en de professionele thuisverzorger om een goede afstemming van de verschillende diensten te garanderen.

Een dag in het dagverzorgingscentrum:

De dagprijs bedraagt € 25,89.
Indien nodig kan men een beroep doen op het dagverzorgingscentrum voor het vervoer van en naar de voorziening.

ASSISTENTIEWONINGEN

Seniorie t’ Wallant staat open voor valide, zelfredzame dames, heren en koppels die de leeftijd van 60 jaar bereikt hebben. De seniorie biedt een stijlvolle en comfortabele woongelegenheid aan, met behoud van alle zelfstandigheid en privacy en met een uitgebreide waaier aan servicemogelijkheden. Het gebouw bestaat uit 24 individuele assistentiewoningen, die zowel door koppels als door alleenstaanden kunnen bewoond worden.

Iedere flat heeft een oppervlakte van 60 m2 en bestaat uit:

De bewoner behoudt zelfstandigheid en privacy, maar krijgt toch veiligheid en zekerheid: op diverse plaatsen in de flat is er een noodoproepsysteem.
Er kan gebruik gemaakt worden van de ontmoetingsruimte voor bv. familiefeestjes.
Er is een afgesloten fietsenstalling voorzien en voorbehouden parkeerplaatsen voor de bewoners.
Voor adviesverlening kan men steeds terecht bij de sociale dienst van het woon- en zorgcentrum.
In elke flat is er wifi beschikbaar.
Kosten, zoals onroerende voorheffing en collectieve kosten vallen niet meer ten laste van de resident.
Er is een brandverzekering voor persoonlijke bezittingen.
De bewoner heeft de mogelijkheid om maandelijks deel te nemen aan een activiteit georganiseerd door het woon- en zorgcentrum.
De bewoner krijgt voorrang op de wachtlijst bij opname in het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef.
Indien de bewoner dit wenst, kan er zowel ontbijt, middagmaal als avondmaal verkregen worden.
De seniorie biedt geen permanente gezins- en huishoudelijke hulp, maar de sociale dienst helpt de bewoner graag bij het inschakelen van deze diensten.

Voor het bewonen van een assistentiewoning wordt een vergoeding van € 38,91 per dag gevraagd. Naast de dagprijs komt er ook maandelijks een telecommunicatieforfait bij (voor televisie, telefoon en wifi) van € 25,00.